Rekuperator, czyli centrala wentylacyjna, zapewni nam skuteczną cyrkulację i wymianę powietrza w całym naszym budynku. Oczywiście oprócz centrali wentylacyjnej (rekuperatora) budynek musi zostać wyposażony w kanały wentylacyjne, które będą odpowiedzialne za transport świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet, oraz usunięcia powietrza zużytego z takich pomieszczeń jak kuchnia, garderoba czy toaleta. System wentylacyjny nawiewno - wywiewny z odzyskiem ciepła – rekuperacja - zapewnia nam odzysk ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych bezpowrotnie ucieka. Proces rekuperacji odbywa się w następujący sposób: Świeże, chłodne powietrze zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej, ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku. Ogrzane powietrze nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet. rekuperacja W tym samym czasie z budynku usuwane jest wilgotne i zużyte powietrze (z łazienki, kuchni itp.), które również przechodzi przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej i oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza nawiewanego z zewnątrz, nie mieszając się z nim. Cały proces przebiega bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii.